Võlglased on iga ettevõtja mureks. Krediidipoliitika aitab maandada ettevõtte riske seoses raha kaotamise ja mittelaekumisega. Ettevõtte juhid saavad krediidipoliitika põhjal hinnata klientide võimekust ja ennetada riske.  Toome välja viis meetodit, kuidas võlgastega tegeleda.  Kontrolli uue kliendi tausta Enne mistahes äritehingu sõlmimist tuleks teha ettevõttele...

Eesti Tööandjate Keskliit ja Ametiühingute Keskliit jõudsid kokkuleppeni, mille kohaselt tõstetakse kuu töötasu alammäära 40 ning tunnitasu alammäära 0,24 euro võrra. See tähendab, et alates 2019. aastast tõuseb miinimum töötasu 500 eurolt 540 euroni kuus. Miinimum tunnitasu tõuseb aga 2,97 eurolt 3,21 euroni. Alampalga kokkuleppe...

Senini kehtinud süsteem Seni kehtis põhimõte, kui peetakse sõidupäevikut, siis vastavalt erasõitude määrale tuli hüvitada 0,3 eurot kilomeetri kohta tööandjale. Kui sõidupäevikut ei peeta, siis on erisoodustuse määr fikseeritud 256 eurole, millelt tasutakse erisoodustusmakse 170 eurot sõltumata auto väärtusest või vanusest. Milline on uus süsteem? 2018. aastast...

Ettevõtlus ja raamatupidamine käivad käsikäes. Esialgu püüavad alustavad ettevõtjad raamatupidamisega ise hakkama saada, kuid äri kasvades muutub see enamasti tülikaks kohustuseks. Reastame soovitused, kuidas leida endale hea raamatupidaja. Hea raamatupidaja leidmine ei ole sugugi lihtne. Google annab kümnete lehekülgede viisi valikuid ja reklaame jääb...